Den Bommel

Evacuatieverhalen

Dat een evacuatie ook rampzalig kan uitpakken, bewijst het verhaal van de familie Vervloed. Jacobus en zijn vrouw Elisabeth Johanna Vervloed-Moerenhout moesten hun arbeidershuisje aan de Zandweg in Den Bommel verlaten. Dat was in februari 1944. Ze vertrokken met hun zeven kinderen naar Oud-Beijerland. In Oud-Beijerland kwam het gezin niet op één locatie te wonen, maar verdeeld over vijf adressen. Daar was ook de pastorie van pastoor Berger bij. De pastoor ving de oudste dochter, de veertienjarige Maria, op, samen met haar tante Cornelia Moerenhout. Twee kinderen, de dertienjarige Anthonia en haar negenjarige broertje Jacob, kregen onderdak bij de familie Merkx aan de Oostkade.

Precies daar, op nummer 19, kwam op donderdag 12 oktober 1944, om halfnegen in de ochtend, een bom terecht. Ongetwijfeld was het bombardement bedoeld voor een ander doel – in de onmiddellijke omgeving stonden verscheidene bedrijven en pakhuizen –, maar het huis van de familie Merkx liep verreweg de grootste schade op. De voltreffer vanuit de lucht vernietigde het volledig. Veel erger was dat alle bewoners op dat fatale moment in huis waren, inclusief de twee evacués uit Den Bommel: de inmiddels veertienjarige Anthonia en tienjarige Jacob. In een paar seconden was het gebeurd: acht doden. Naast de familie Merkx – vader, moeder en drie nog jonge kinderen –, een inwonende weduwe en hun tijdelijke Flakkeese gasten verloor ook een Duitse militair zijn leven.

Verder was er de nodige materiële schade. Onder andere een fabriek en de ambachtsschool raakten beschadigd. Gelukkig waren er op dit relatief vroege uur nog geen leerlingen in het schoolgebouw. Een paar uur later vielen er ook nog enkele bommen in het Spui. Die veroorzaakten geen schade. In 1945, na de bevrijding, keerde de familie Vervloed terug naar Goeree-Overflakkee. Zonder Anthonia Maria en Jacobus Cornelis, die waren begraven op de rooms-katholieke begraafplaats in Oud-Beijerland. Beide kinderen staan vermeld op een gedenksteen in Achthuizen. Daar, waar de familie Vervloed ging wonen, kwam op 15 mei 1947 een dochtertje ter wereld. Haar ouders gaven haar een naam vol herinnering: Anthonia Jacoba.

Luchtfoto Den Bommel

Tijdens de Tweede Wereldoorlog voerde de Royal Air Force grote aantallen fotoverkenningsvluchten uit boven Nederland. Deze luchtfoto’s geven een zeer gedetailleerd beeld van het onderwater gezette Flakkee, waarbij door de zeer hoge kwaliteit van de foto’s zeer interessante details te ontdekken zijn. Met deze unieke luchtfoto’s komt de geschiedenis van de onderwaterzetting van Goeree-Overflakkee opeens heel dicht bij.